Skip to content

Berlingskes Kære Leder

7. august 2013

Berlingske mener: USA bliver testet. 2. august 2013.

Faldt tilfældigvis over en anonym leder på Berlingskes hjemmeside, under rubrikken Debat. Den viste sig at være noget af det mest vanvittige, pinlige, virkelighedsfjerne og sleske USA-forherligelse og propaganda, jeg længe har set på dansk. Er den et udtryk for samtlige redaktører og journalisters holdning på avisen? Det er et skræmmende dokument og manifest.

Kollektivet i Pilestræde indleder os i deres mening på følgende vis:

Sagen om amerikanske Edward Snowden når et nyt grotesk højdepunkt efter at Rusland har givet ham et års ophold med ret til at arbejde. Putin tester åbent USAs vilje til at være supermagt.

Berlingske mener, at Putin tester USA. Overholder han ikke bare sit eget lands love, såvel som internationale? Rusland har desuden ingen udleveringsaftaler med USA.

Tortur, dødsstraf og forfølgelse er kriterier som udløser asyl i Danmark. Ifølge borger.dk er kravene for asyl bl.a. “forfølgelse pga. politisk holdning eller sociale tilhørsforhold, dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig og nedværdigende behandling.” Danmark nægter fortsat at udlevere Niels Christian Nielsen til Indien, af frygt for indisk tortur og umenneskelig behandling. Terrorlederen Abu Talal fik asyl. Daværende kulturminister Brian Mikkelsen, tilbød Hirsi Ali beskyttet ophold i Danmark, med alt betalt.

Whistlebloweren Bradley Manning blev udsat for amerikansk tortur, og sad varetægtsfængslet i næste tre år, inden han overhovedet kom for en domstol. Den forfatningssikrede ret til en hurtig, offentlig rettergang, hjalp ham ikke meget. Præsident Obama erklærede ham allerede i 2011 skyldig. Kongresmedlemmer og præsidentkandidater krævede 22-årige Manning henrettet. FBI sparkede døren ind til NSA-whistlebloweren William Binneys hus, satte en pistol for panden af ham, for øjnene af familien, og konfiskerede telefoner og computere. Da det rygtedes, at Edward Snowden muligvis befandt sig på den bolivianske præsident Morales fly, lukkede flere EU-lande lydigt sit luftrum, og tvang det ned til gennemsøgning. Er dette hvad der menes med viljen til at være supermagt?

Der er altså mange menneskelige og lovmæssige grunde til ikke at udlevere Snowden til USA.

Den danske avis bekymrer sig meget om USAs ansigt udadtil, og vender professionelt forsvar til angreb:

Der er ingen tvivl om, at de forskellige lækagesager har været dybt skadelige for USAs anseelse hjemme og ude. NSA-medarbejder Snowdens overlagte afsløringer af, hvordan de amerikanske myndigheder på dubiøst grundlag kan overvåge alt og alle, ryster berettiget mange. Uden tvivl har det afværget terroranslag. Men den slags bør kunne ske uden vilkårlig overvågning af borgere og venligtsindede regeringer.

Overlagte afsløringer? At afsløre USAs massive overvågning af verdens borgere, politikere og journalister, samt politiske og humanitære organisationer, får man således til at lyde som overlagt mord. Avisen forsvarer den ulovlige overvågning med, at den “uden tvivl” har afværget terrorangreb. Hvordan kan Tante Berlingske vide det med sikkerhed? Tænker man her på de famøse 50 formodede terrorplaner, hvoraf “mindst 10” var rettet mod USA, som NSA påstår at have afværget? Latterligt tyndt. Parolerne rulles ud:

Afsløringerne aktualiserer en debat, om vi vægter hensynet til den enkeltes frihed korrekt over for hensynet til sikkerheden.

Fine ord, og det er jo helt rigtigt, omend taget direkte fra Obamas mund. Danske medier og politikere har nu haft to måneder til at aktualisere og starte den debat. Hvor er den?

Det er tillige vigtigt med en debat om, hvilke typer hemmeligheder det er i demokratiets interesse at have som selvforsvar for vores frie samfund. Det er ikke uvæsentligt, da lukkede samfund også spionerer, men dem har hverken Snowden, Manning og Assange turdet lække noget fra.

Ja, sikke nogle tøsedrenge! Er det, som for tiden bliver lækket om USA, ikke rigeligt? Man starter vel med at feje for egen dør. Hvad kræver mest mod: at gemme sig bag en anonym leder, eller at stå frem for verden, som Edward Snowden gjorde? Mht. demokratiets interesse i hemmeligheder, så mener Obama jo tydeligvis, at alt skal være hemmeligt. “Selvforsvar for vores frie samfund.” Vorherre bevares. Tanten har virkelig taget statspropagandaen til sig.

Snowden, Manning og Assange har tilsammen afsløret amerikanske krigsforbrydelser, tortur, korruption, konspiration, massiv overvågning og spionage af det meste af verden. Men de hånes altså af misundelsesjournalisterne på Berlingske, med en barnlig anklage om, at de ikke “turde lække noget” om Kina eller Rusland.

USA har normalt gode selvkorrigerende mekanismer. Omfanget af hemmelighedskræmmeri og overvågning kritiseres derfor nu, ligesom der er kritik af, at administrationen nidkært jagter medier og de kilder, der lækker sager.

Har USA normalt gode, selvkorrigerende mekanismer? De var fraværende, da George Bush ved 2000-valget i USA, trods færre stemmer end sin modpart, fik tildelt præsidentposten af domstolene, medierne, og noget familie i Florida. Intet blev korrigeret da, han senere invaderede og destruerede Irak, på baggrund af overlagt løgn. Forfatningen siger ellers, at det alene er Kongressen, der kan tage beslutningen om, at sende landet i krig. Obamas ulovlige og diktatoriske angreb på Libyen, sammen med den amerikanske hær og Nato, foregik også uden Kongressens accept. Hvor var de korrigerende mekanismer, da man fyldte fangelejren Guantanamo med tilfældige og overvejende uskyldige mennesker på Cuba? Eller Bagram? Flere har siddet indespærret i mere end ti år uden anklage, og selv de som er blevet frifundet, løslades ikke. Er de selvkorrigerende mekanismer noget man brugte som torturinstrument?

FISA-domstolen korrigerer som bekendt ikke meget andet, end at fylde nyt blæk på gummistemplet i ny og næ. Det samme gælder for domstolene som, også handlingslammes af det evige mantra om Den Nationale Sikkerhed: Alt er hemmeligt. Derfor kan lovligheden af Bush og Obamas hemmelige love, overvågning eller udenomretslige likvideringer ikke prøves i retten. Retssystemet er sat ud af funktion.

Obama likviderer egne og udenlandske statsborgere med droner og Hellfire-missiler, uden anklage, bevis eller rettergang. Han har givet CIA beføjelser til at myrde mennesker, som fra luften ligner terrorister, de såkaldte signature strikes. Ingen politiske ledere, embeds- eller militærfolk er blevet anklaget eller dømt for den tortur, som Bush/Cheney/Rumsfeld “lovliggjorde”. Den eneste som sidder i fængsel er whistleblower John Kiriakou, som afslørede torturen.

Whistleblowernes afsløringer viser jo netop, at USA er bedøvende ligeglad med internationale love og menneskerettigheder. Obama har retsforfulgt dobbelt så mange whistleblowere, som samtlige tidligere amerikanske præsidenter tilsammen. Hvornår naiv kan man være, når Berlingske jamrer løs om “den rigtige fremgangsmåde” og whistleblowerordninger? Både Snowden og Manning henvendte sig til førende medier først, som afslog.

I frie samfund er det vigtigt, at mennesker, der oplever magtmisbrug, kan blæse i fløjten. Det er derfor, at der er whistleblowerordninger. Den rigtige fremgangsmåde for personer som Snowden havde været at kontakte et amerikansk kongresmedlem, der kunne rejse sagen og sikre beskyttelse under whistleblowerreglerne. Alternativt, men knap så sikkert i forhold til beskyttelsen havde det været at henvende sig til medier. I hvert fald er det helt uforståeligt, at man søger ly i Hong Kong eller Rusland og er endt med på kriminel vis at udlevere nationale hemmeligheder.

Hvorfor er det uforståeligt at søge ly fra verdenshistoriens største og mest avancerede krigsmaskine, i Hong Kong eller Rusland? Lad os for et kort øjeblik glemme, at det var USA som stoppede Snowdens videre rejse i Moskva, ved at inddrage hans pas. Er det ikke interessant, at hans eneste tilflugtssteder nu er lande, vi tidligere har set som undertrykkende og lukkede? Det siger nok mere om hvor lavt vi moralsk er sunket, og hvilken sørgelig tilstand vores demokratier og retssystemer befinder sig i. Modsat nægter USA fortsat, trods udleveringsaftaler, at udlevere folk anklaget for folkemord, kidnapning og terroranklager til bl.a. Italien og Venezuela.

De “frie og åbne” samfund i EU afviste ikke blot blankt at give Snowden asyl, men lukkede lydigt luftrummet på ordre fra USA, og deltog mere eller mindre frivilligt i kapringen af et sydamerikansk præsidentfly, da man troede at Snowden var om bord. Kina og Rusland lader til at være de eneste tilbageværende lande med tilpas magt, til at kunne modstå USAs pres og krav om brud på menneskerettigheder, nationale og internationale love.

Ligger Berlingske inde med beviser på, at Snowden “på kriminel vis” har udleveret hemmeligheder til Kina og Rusland? Anklagerne, som stammer fra New York Times, var det pure opspind, og blev trukket tilbage allerede d. 11. juli. Det må Berlingske da have været klar over inden de “på kriminel vis” vælger, at genoplive fuphistorien som fakta.

Den danske avis tager udgangspunkt i den falske præmis fra New York Times, og fortsætter ufortrødent:

Det gør, at Snowden har bragt sig i en position, hvor først kinesiske og derpå russiske myndigheder kunne presse ham. Det medførte både, at han er eftersøgt og opnår at blive mødt med de mest alvorlige anklager, der kan give mange års fængsel, måske livstidsdom. USA har som retsstat garanteret, at Snowden ikke vil kunne blive omfattet af dødsstraf, men vil skulle gennemgå en fair civil proces med markant juridisk bistand. Hvis Putinstyret er interesseret i retsstatsprincipper, må russerne hurtigst muligt udlevere Snowden.

I modsætning til Snowden, lækkede Bradley Manning ingen tophemmelige dokumenter. Det straffede USA dog alligevel med tortur, isolation, varetægtsfængsling i flere år, og endelig en ikke særlig fair eller åben rettergang. Derudover modtog han mediernes kolde skulder, krav om henrettelse fra flere af landets ledere, og blev på forhånd kendt skyldig af præsident Obama. Han kan nu se frem til op mod 136 år i fængsel. Ja, altså minus 112 dage…

USA har “som retsstat” garanteret, at man ikke vil kræve ham henrettet. “Vi lover, ikke at dræbe eller torturere ham.” Barren sættes lavt i disse tider. Mange whistleblowere i USA, som har mistet job, pension og hus, efter at hele statsapparatet har kørt dem over, giver nok ikke meget for Berlingskes blåøjede garantier om markant juridisk bistand. Er de danske morgenbrødsjournalister ikke klar over, hvordan de retssager foregår i disse år?

Lederen fortsætter med følgende:

Obama befinder sig i en ekstremt ubekvem situation. Som led i saneringen af USAs dårlige økonomi, med nedslidt infrastruktur, forsømte skoler og reformefterslæb har han valgt en mere tilbagetrukken amerikansk udenrigspolitik.

Berlingske er ked af, at Putin har sat Obama i den ubekvemme situation som Obama, med pasinddragelsen, tvang Putin til at sætte ham i. På samme måde tvang USA sig selv ud i en “dårlig økonomi” med ti års krige på kreditkort, skattesænkninger til rige, fortsat erhvervsstøtte til store virksomheder, Bill Clintons dereguleringen af Wall Street, som førte til omfattende svindel og finanskrak, med efterfølgende skatteyderbetalte bankpakker for mere end 1000 milliarder dollars, og et ubeskåret militærbudget, som er større end resten af verdens hære tilsammen.

Reformefterslæb? Sanering? Det eneste man har gjort for at hjælpe på situationen, er at skære ned på i forvejen små, symbolske offentlige ydelser. Man har stoppet offentlig støtte til familierådgivningscentre som, i strid med virkeligheden, blev anklaget for at være de rene abortfabrikker. Militæret får stadig rekordstore summer af skattedollars til krigsførelse, som strømmer direkte ned i våbenindustriens, og diverse korrupte regimers, skattefri lommer. Man sender stadig milliarder af støttedollars til lande som Egypten, Israel, Yemen, Bahrain m.fl., sammen med forsendelserne af våben og ammunition. Det arabiske forår blev sprayet med amerikansk tåregås. Intet er ændret på Wall Street eller hos bankerne, som nu igen melder om historisk store overskud. Staten hæver bare gældsloftet endnu en gang, og låner flere penge i udlandet. Tæt på 50 millioner amerikanere lever under fattigdomsgrænsen. 6 millioner lever udelukkende på food stamps, rationeringskort.

Tilbagetrukken udenrigspolitik?! Berlingske er sgu ellers ikke ked af det. Kollektivet har skrevet sig varm:

Det er indlysende, at rivalerne Rusland og Kina vil afprøve USAs vilje til at sætte handling bag ordene. Obama er ekstremt skuffet over Putin og må hænge Putin til tørre med kritik over russernes lange liste af overgreb på borgerne.

Rivalerne: Man kunne jo passende sammenligne USA og Ruslands lister, de er nok efterhånden lige lange. Lederen antager efterhånden en rablende, galpende form. Var de fulde da de skrev den? Den danske avis og dens journalister vil have Obama til at straffe dumme, dumme Putin, fordi han følger sine egne retsstatsprincipper, og nægter at adlyde Vor Kære Leder i Det Hvide Hus.

Lederen når et nyt grotesk højdepunkt:

Der er brug for, at USA sætter en grænse for, hvad man vil finde sig i.

En vanvittig erklæring. Som det lyder i en kommentar til lederen, på berlingskes hjemmeside, “Nej. Der er brug for at resten af Verden sætter en grænse for, hvad man vil finde sig i fra USA. Det være sig ulovlige krige, drab på uskyldige med droner, ulovlig overvågning, forbrydelser imod menneskeheden som i Iraq.” Man kunne fortsætte: forbrydelser som i Libyen, Yemen, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Serbien, Panama, Grenada, Vietnam, Cambodja, Korea osv.

Berlingske nævner derefter måder, hvorpå USA kan straffe Rusland, og presse dem til en udlevering af Snowden:

Vi gætter på, at overvejelserne lige nu handler om, hvordan USA kan alliere sig med europæerne. Der er en mængde muligheder, f.eks. at fastfryse en række handelsaftaler fra landbrug til højteknologi, nedlukning for adgang til banker, stop for udveksling af studerende.

Et stop for udveksling af studerende, så kan de lære det! Hævndiplomati er åbenbart Berlingskes forslag til en vej ud af krisen. Længe leve hykleriet:

Amerikanerne kunne tillige sætte en stopper for udlevering af terrormistænkte til Rusland, som er meget opmærksom på tjetjenske miljøer i USA.

Hvad blev der af retsstatsprincipperne? Skræmmende og tankevækkende: Skal det forstås sådan, at journalister og redaktører på Berlingske, vil have USA til at nægte at udlevere terrormistænkte til Rusland, så de frit kan planlægge overlagte terrorangreb mod russiske mål eller civilbefolkningen?

De forsmåede misundelsesjournalister er blodtørstige, og vil have hævn. Hvad bilder den lille satan til Snowden sig ind, at komme rendende og afsløre vores uduelighed?

Snowdens afsløringerne viser et påtrængende behov for en debat om omfanget af overvågning og hemmelighedskræmmeri. Den slags bør ske i en åben retssal i USA.

Bør den ikke også foregå i medierne? Berlingske nævner halvhjertet, at der er brug for en debat, men vil samtidig have lukket munden på Snowden. Avisen kritiserer Putin for, at krænke “retsstatsprincipperne” fordi han i dette tilfælde overholder dem.

Debatten udeblev fra Mannings lukkede militærdomstol, som med alle midler holdt pressen og offentligheden på afstand. De andre vigtige whistleblowere har stort set ikke været nævnt i medierne. Staten undertrykker og hemmeligstempler ethvert forsøg på debat eller åbenhed.

Edward Snowden og Bradley Manning trak i fløjten, da deres samvittighed til sidst krævede det. Deres loyalitet lå hos deres medmennesker, frem for statens forbrydelser, og sandheden frem for løgnen. De fulgte deres hjerte.

Berlingske følger lederen.

Reklamer
5 kommentarer
 1. Stærkt anbefalet læsning:

  Snowden’s Asylum: ‘It’s the law, stupid’ – Richard Falk.

  It should be made clear that Russia has no legal, political or moral duty to turn Snowden over to American authorities. The most influential media in the United States has lived up to its pro-government bias in the Snowden Affair in three major ways
  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/2013841016657318.html

 2. Tusind tak for den særdeles velfortjente spand lort ud over Berlingskes leder. Den var en selv for dansk journalistik elendig smøre.

 3. Selv tak, Jacob. Det var næsten ikke til at vide hvor man skulle begynde, for næsten hver eneste sætning i den leder kræver en kommentar, og et øjebliks ærefrygt. Jeg mangler stadig ord.
  Mere Berlingske, mens vi er i gang:

  Berlingske dræber angiveligt to piloter
  https://duerjournalist.wordpress.com/2012/10/03/berlingske-draeber-angiveligt-to-piloter/

  Berlingskes ansvarsløse journalistik
  https://duerjournalist.wordpress.com/2012/09/23/berlingskes-ansvarslose-journalistik/

Trackbacks & Pingbacks

 1. Virkelighed og vindmøller | Du er Journalist
 2. Berlingskes kære leder

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: