Skip to content

Obama indfører politistaten i USA

16. marts 2012

Artikel fra arbejderen.dk (31/1/12)

Underskrivelsen af Loven om Nationalt Forsvar betyder, at håndhævelsen af loven i USA bliver militariseret. Ligesom i Weimartidens Tyskland er fundamentale rettigheder sat ud af spil under påskud af demokratiet skal beskyttes.

Med et minimum af debat i medierne og på et tidspunkt, hvor amerikanerne fejrede nytåret med deres kære, blev H.R. 1540 – eller Loven om Nationalt Forsvar (på engelsk forkortet til NDAA, red.) underskrevet og iværksat som gældende lov af præsident Obama.

Selve underskrivningen fandt sted på Hawaii den 31. december.

Ifølge Obamas erklæring ved underskrivelsen udgør al-Qaeda så stor en trussel mod »hjemlandets sikkerhed« at det retfærdiggør, at man ophæver fundamentale rettigheder og friheder med et pennestrøg.

Særdeles relevante forbehold vedrørende borgerrettigheder var omhyggeligt blevet gemt væk i et kort afsnit i det mere end 500 sider lange følge-dokument.

Denne kontroversielle erklæring, som er udsendt i forbindelse med underskrivningsceremonien, er blot et røgslør. Obama siger, at han er uenig med loven, men underskriver den alligevel.

– Jeg har alvorlige forbehold overfor visse paragraffer, som regulerer tilbageholdelse, afhøring og retsforfølgelse af mistænkte terrorister, erklærer Obama.

Obama taler med to tunger

Obama indfører »Politistaten USA« samtidig med, at han erkender, at visse dele af NDAA, som findes i underafsnit D – om antiterror, er uacceptable. Hvis de virkelig er uacceptable for ham, kunne han enten have nedlagt veto mod hele loven, eller have sendt den tilbage til Kongressen med sine klagepunkter.

Rent faktisk forholder det sig nemlig således, at både præsidenten og USA’s kongres skal medvirke til at vedtage underafsnit D om antiterror.

Og her er det interessant at notere sig, at senator Carl Levin, en demokrat fra Michigan, afslørede, at det var Det Hvide Hus – altså præsident Obama – der bad Senatets forsvarskomite om at »fjerne tekstafsnit fra loven, der ville have forhindret, at amerikanske borgere bliver tilbageholdt af militæret uden et formelt retsgrundlag og fulde juridiske rettigheder«.

Obama retfærdiggør underskrivelsen af Loven om Nationalt Forsvar med, at den er et middel til at bekæmpe terrorisme – en del af antiterror-dagsordenen. Men i virkeligheden kan enhver amerikaner, der modarbejder regeringens politik, blive stemplet som terrorist og arresteret af militæret i henhold til denne nye lov.

Allerede i 2004 definerede Homeland Security – Ministeriet for Hjemlandets Sikkerhed – adskillige kategorier af potentielle »konspirationsgrupper« og »mistænkte terrorister«. Disse kategorier inkluderer udenlandske terrorister (læs: islamister), radikale grupper indenfor landet (læs: antikrigsgrupper og menneskerettighedsgrupper), utilfredse ansatte (læs: fagforeningsaktivister) samt statssponsorerede terrorister (læs: borgere i såkaldte slyngelstater og mislykkede stater). Den uerklærede hensigt er i en tid med krig eller social krise at undertrykke alle former for protest og afvigelse i hjemlandet.

Et løfte, der ikke holder

– Jeg vil ydermere klargøre, at min regering ikke vil give militæret lov til at holde amerikanske statsborgere tilbage i et ubegrænset tidsrum uden retssag. Jeg tror nemlig på, at det at gøre sådan vil bryde med vores vigtigste traditioner og værdier som nation. Min regering vil fortolke afsnit 1021 således at enhver tilbageholdelse vil være i overenstemmelse med Forfatningen, krigens love, og alle andre relevante love, siger Barack Obama. (Chossudovskys fremhævning)

Barack Obama er selv jurist, med eksamen fra Harvard. Han ved udmærket godt at hans erklæring ved underskrivelsen, hvor han blot gentager sin demokratiske indstilling med tomme ord, er rent kosmetisk. Den gælder ikke som lov.

Hvad er det hans regering ikke vil give lov til? Iværksættelsen af en lov, godkendt af den udøvende magt og underskrevet af præsidenten?

Det centrale afsnit 1021 er krystalklart. Den udøvende magt kan ikke nægte at effektuere den. Erklæringen ved underskrivelsen gør på ingen måde loven ugyldig eller ændrer på, at den er underskrevet af præsidenten. Erklæringen har ingen indflydelse på iværksættelsen af loven og håndhævelsen af den.

»Demokratisk Diktatur« i USA

Loven om Nationalt Forsvar sætter den amerikanske forfatning ud af kraft. Selvom demokratiets facade består, og bliver understøttet af propaganda i medierne, så er den amerikanske republik sønderslået. Tendensen går i retning af at indføre en totalitær stat, en militær regering klædt i civil.

Underskrivelsen af NDAA-loven er tæt forbundet til USA’s internationale militære dagsorden. Militærets jagt på verdensherredømme kræver også at hjemlandet militariseres, og det koster den oprindelige amerikanske republik livet.

I sit indhold er erklæringen, som blev udsendt i forbindelse med underskrivelsen af loven, bygget op for at vildlede amerikanerne og give både præsidenten og den ‘post 11. september’ militariserede politistat et demokratisk ansigt.

De vigtige traditioner og værdier, indeholdt i menneskerettighedserklæringen og den amerikanske forfatning er effektivt sat ud af kraft fra og med nytårsdag, den 1. januar 2012.

Loven om Nationalt Forsvar (NDAA) giver nemlig militæret lov til vilkårlig og tidsubegrænset indespærring af amerikanske borgere.

Historiens tyske lektie

Underskrivelsen af denne lov vil uvægerligt blive betragtet som en milepæl i USA’s historie. Barack Obama vil blive husket som den præsident, der dræbte det konstitutionelle demokrati i USA.

Hvis vi skal sammenligne med en historisk begivenhed, så giver Loven om Nationalt Forsvar på mange væsentlige områder de samme beføjelser, som de der var indeholdt i »Rigspræsidenten dekret til Beskyttelse af Folk og Stat«, bedre kendt som Rigsdagsbrandsforordringen (Reichtagsbrandverordning). Den blev sat i værk i Weimar-republikken den 27. februar 1933 af daværende præsident (Feltmarskal) Paul von Hindenburg.

Den blev sat i kraft umiddelbart efter Rigsdagsbranden, der tjente som påskud. Denne erklæring fra februar 1933 blev brugt til at tilsidesætte en lang række borgerrettigheder, herunder habeas corpus – princippet om, at man er uskyldig til det modsatte er bevist.

Artikel 1 i Rigspræsidenten dekret til Beskyttelse af Folk og Stat tilsidesatte borgerrettighederne under påskud af at beskytte demokratiet. Dekretet lyder i uddrag: »Således er begrænsninger i den personlige frihed, i retten til frit at ytre sin mening, herunder pressefriheden, i retten til at forsamles, i brevhemmeligheden – herunder fortroligheden af telegrafisk og telefonisk kommunikation, samt adgangen til at foretage husundersøgelser, og udføre ordrer om beslaglæggelse samt indskrænkninger i ejendomsretten nu tilladt ud over de lovmæssige muligheder der ellers gælder. (Chossudovskys fremhævning)

Det konstitutionelle demokrati i Tyskland blev sat ud af kraft ved den af præsidenten underskrevne erklæring.

Rigsdagsbrandsforordringen blev i marts 1933 efterfulgt  af »Bemægtigelseserklæringen« – Ermächtigungsgesetz – hvilken tillod, eller bemægtigede kansler Adolf Hitlers nazistiske regering til at indføre et faktisk diktatur.

Disse to dekreter gav naziregimet mulighed for at iværksætte lovgivning, der var i direkte strid med Weimar-republikkens grundlov fra 1919.

Det følgende år, da præsident Hindenburg døde i 1934, erklærede Hitler posten som præsident »tom« og han tog over som »Fører«, hvor han kombinerede funktionerne som kansler og præsident.

Obamas Nytårsgave til det amerikanske folk

At sige at den første januar er en »sørgelig dag for USA« er en grov underdrivelse.

Underskrivelsen af Loven om Nationalt Forsvar betyder, at håndhævelsen af loven i USA bliver militariseret, at Posse Comitatus Loven 1) bliver omstødt, og at vi fra 2012 står med Politistaten USA.

Ligesom i Weimartidens Tyskland er fundamentale rettigheder sat ud af spil under påskud af demokratiet er truet og skal beskyttes.

Loven om Nationalt Forsvar er Obamas nytårsgave til det amerikanske folk.

/Af Michel Chossudovsky

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: