Skip to content

Beslaglæggelsen af Megaupload – uden SOPA og PIPA

25. januar 2012

Glenn Greenwald.

Du er Journalist, og nu også oversætter. Protesterne mod SOPA og PIPA-lovforslagene var så udbredte og omfattende, at de amerikanske politikere hørte hørte dem, og efterfølgende trak dem tilbage. Dog kun midlertidigt. Piratkopiering og tyveri er jo allerede, ifølge loven, kriminelle handlinger, som man kan dømmes for. Indførelsen af disse særlove ville fritage den amerikanske regering for al bøvlet med domstole, retssager, beviser, advokater, borger- og menneskerettigheder. Hjalp protesterne? Ja. Gør det nogen forskel? Nej. For næste dag lukkede regeringen uden videre en af verdens mest populære hjemmesider, Megaupload, med hovedkvarter i Hong Kong, og beslaglagde ca. 222 millioner kroner. Uden retssag eller bevisførelse. Det vil altså sige, at de brud på vores grundlovssikrede rettigheder, som lovene ville have gjort “lovlige”, de bruges altså allerede i praksis i USA. Det gælder dermed også for resten af verdens lande. Du er Journalist bringer her hans artikel om sagen, men først lidt baggrund:

Glenn Greenwald, tidligere sagfører med den amerikanske forfatning og borgerrettigheder som speciale, forfatter til tre New York Times Bestsellere – og siden 2007 blogger på Salon.com. Greenwald blev af The Atlantic udnævnt som en af ​​de 25 mest indflydelsesrige politiske kommentatorer i USA. Han er modtager af den første årlige I.F. Stone Award for uafhængig journalistik, og blev i  ​​2010 hædret med en Online Journalism Association Award for sit undersøgende arbejde om anholdelsen og den undertrykkende tilbageholdelse af Bradley Manning.

To ting vi kan lære af beslaglæggelsen af Megaupload

Lørdag 21 januar 2012. Af Glenn Greenwald.

Sidste uges to store begivenheder skabte seriøs kognitiv dissonans: Først annoncerede den amerikanske Kongres’ ledere forlegent, at de tilbagetrækker de to lovforslag, PROTECT IP Act (PIPA) i Senatet og Stop Online Piracy Act (SOPA) i Repræsentanternes Hus, i deres nuværende form. Lovforslag, som har kraftigt opbakning i underholdningsindustrien. Beslutningen følger i kølvandet af udbredte protester på internettet og en markant, koordineret modstand fra den magtfulde Silicon Valley industrien. Kritikere insisterede på, at disse love var farlige, fordi de giver den amerikanske regering beføjelse til, og udelukkede baseret på beskyldninger om piratkopiering og krænkelse af ophavsretten, at lukke hjemmesider ned uden nogen form for reel rettergang. Men netop som festlighederne kunne begynde ovenpå redningen af det frie internet, skete noget andet: det amerikanske justitsministerium ikke alene tiltalte ejerne af en af verdens største hjemmesider, fildelings-tjenesten Megaupload, men beslaglagde og lukkede hjemmesiden. Man beslaglagde eller indefrøs millioner af dollars af sidens aktiver – alle baseret på udokumenterede anklager om, at webstedet bevidst opfordrede til krænkelse af ophavsretten. Læs anklageskriftet her.

Med andre ord var mange SOPA-modstandere forvirrede og endda chokerede, da de erfarede, at selv samme beføjelser som de frygtede mest ved indførelsen af lovene, er beføjelser den amerikanske regering allerede besidder. Nemlig at den amerikanske regering har givet sig selv ret til at beslaglægge og lukke hjemmesider, udelukkende baseret på anklager og mistanke – helt uden retssag. Og regeringen er tydeligvis mere end villig til at udøve den, selv mod en af verdens største websites (takket være PRO-IP loven af 2008, gennemført af underholdningsindustriens tjenere i Kongressen, som også står bag SOPA, samt ved fortabelse-lovene, som bruges til at beslaglægge ejendom fra mistænkte, men ikke dømte narkohandlere). Alt dette minder en hel del om den forargelse som opstod i sidste måned over, at Barack Obama underskrev et lovforslag (NDAA) som giver ham magt til militære tilbageholdelser af folk uden tiltale. Og som jeg påpegede den allerførste gang jeg skrev om NDAA’en: tidsubegrænset tilbageholdelse er allerede en magt den amerikanske regering har taget sig – og udøver den agressivt og regelmæssigt. Det gælder Obama, og det samme skete under Bush.

Jeg prøver ikke at nedtone vigtigheden af at bekæmpe disse love, SOPA, PIPA og NDAA: Det er sandt, at man med SOPA (ligesom NDAA) systematiserer og udvider disse radikale magtbeføjelser, i forhold til hvad dem den amerikanske regering allerede besidder (vedrørende SOPA’ specifikationer, se Julian Sanchez’ som altid grundige analyse). Men det afgørende lovpunkt der fik alle op i stolene i forbindelse med SOPA – det at kunne lukke hjemmesider uden rettergang – det foregår altså allerede, som enhver afvist besøgende på Megaupload vil opdage. Det er værd at understrege to punkter her:

(1) Det er ekstremt undervurderet hvor uindskrænket regeringens magt egentlig er, til at gøre hvad lige nøjagtig hvad den vil – og hvor lidt effekt disse debatter om forskellige lovforslag har på netop denne magt. I modsætning til hvordan det blev portrætteret, så hvilede Obama-administrationens trussel om veto mod NDAA i vid udstrækning på den påstand, at de ikke havde brug for en lov om tidsubegrænset indespærring fordi de allerede har fuld bemyndigelse til at tilbageholde folk uden en retssag: ikke fordi nogen egentlig lovgivning udtrykkeligt giver dem denne magt, men Bush og Obamas justitsministerier hævdede begge, at AUMF’en fra 2001 (Authorization for Use of Military Force Against Terrorists) tavst godkendte det, og de fleste domstole har uden videre accepteret med denne påstand. Obama argumenterede således i hans NDAA vetotrussel vedrørende tidsubegrænset tilbageholdelse, at “bemyndigelserne kodificeret i dette afsnit allerede findes.” Og af samme grund finder “administrationen det ikke nødvendigt med yderligere lovgivning,” og i hans erklæring (Signing Statement) hævder præsidenten ligeledes at “han allerede har beføjelse til at tilbageholde anklagede terrorister under militær varetægt” og “som Commander in Chief har jeg beordret militæret til at gøre brug af den, hvor det findes nødvendigt.” Med andre ord: Vi har ikke brug for nogen udtrykkelig lov der siger, at vi kan fængsle folk uden sigtelser: vi gør det når vi vil, uden denne lov.

Det er mere eller mindre hvad der skete med SOPA. Det er sandt, at hjemmeside-beslaglæggelse uden retskendelse ikke er helt så lovløse som tidsubegrænset tilbageholdelse, da der er faktiske vedtægter som giver denne magt. Men det sender ikke desto mindre et meget klart budskab: når borgerne fejrer en sjælden sejr, som nægter regeringen de beføjelser den søger – i dette tilfælde magten til at lukke hjemmesider uden retssag – så vender regeringen allerede næste dag rundt, og lukker en af verdens største og mest kendte internetsider. Uanset om det var tilsigtet eller ej, så er meddelelsen ikke til at misforstå: Tillykke, borgere, med jeres nuttede lille “demokratiske” sejr – I nægter os magt til at lukke hjemmesider uden retssag: Så lukker vi da bare en af jeres mest populære hjemmesider uden en retssag.

(2) USA er et samfund som simpelthen ikke længere tror på retfærdig rettergang: Det der engang blev hyldet som grundpillen under det man forstod ved amerikansk frihed – hånes nu som et slags elitært, ekstremistisk frynsegode. Og det er ikke en overdrivelse. Tilhængere af begge politiske partier støtter eller accepterer alle regeringens strafudmålinger – som fængsel på livstid, overførsler til andre lande, drab på amerikanske statsborgere. Og alt sammen uden så meget som skyggen af en retssag eller medfølgende beviser: Det bygges udelukkende på regeringens anklager og påstande. Blot at nævne ordet terrorist er tilstrækkeligt, så behøves der ingen beviser. Og nu destrueres Megaupload  – deres hjemmeside bliver lukket ned, dens aktiver beslaglagt, virksomhedens muligheder for at fortsætte deres forretning skæres væk – udelukkende baseret på udokumenterede anklager om piratkopiering.

Det er sandt, som Sanchez bemærker, at “ejerne af Megaupload virker ikke som særligt sympatiske personer,” men han skriver også, at det er vanskelige og vægtige emner, der skulle løses for at bevise, at de beskæftiger sig med kriminel adfærd. Megaupload indeholder åbenlyst adskillige lovkrænkende videoer, men det gør YouTube jo også, men begge websteder beskæftiger sig samtidig med talrige lovlige aktiviteter. Som Sanchez udtrykker det: “De fleste mennesker vil formentlig erkende, at en lukning af YouTube, for at stoppe adgangen til de ulovlige videoer, vil være et stort tilbageskridt for ytringsfriheden.” Anklageskriftet er et klassisk ensidet dokument, som selv de mest middelmådige advokater kunne forfatte, når det ikke kan modsiges. Det er grunden til, at regeringer ikke bare skal have ret til at udmåle straf udelukkende på baggrund af påstande – men først efter en retfærdig rettergang.

Uanset hvad, så bør disse spørgsmål afgøres i en retssag ved en domstol. og ikke udelukkende på en regerings blotte påstand. I et frit samfund kræves der bevismateriale og en fair rettergang, før man erklæres skyldig – og man er indtil da uskyldig. Regeringens hensynsløse straffeaktioner – såsom at ødelægge virksomheder, lukke hjemmesider, tidsubestemt  varetægtsfængsling af eller likvideringer – hører diktaturet og andre totalitære samfund til. Personlig frihed og lighed for loven, som amerikanerne byggede deres land og samfund, selve grundstenen under USA, var før indforståede og ubøjelige, og blev nedfældet som det centrale politiske princip : “ingen må berøves liv, frihed eller ejendom uden retfærdig rettergang.” Det er simpelthen ikke et princip, der eksisterer længere, overholdes eller respekteres længere.

* * * * *

Reklamer

From → Artikler

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: